نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه فوت همکار فداکار زویا حاجی نژاد

اطلاعیه فوت همکار فداکار زویا حاجی نژادبه گزارش روابط عمومی، اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بعد از بازگشت خانواده مرحومه از شمال کشور، مراسمی در شأن این معلم فداکار برگزار خواهد کرد.