نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه ثبت نام پایه هفتم مدارس نمونه دولتی دخترانه ابویی نژاد و پسرانه رسولیان

اطلاعیه ثبت نام پایه هفتم مدارس نمونه دولتی دخترانه ابویی نژاد و پسرانه رسولیاناحتراماً به اطلاع متقاضیان ثبت نام پایه هفتم مدارس نمونه دولتی( دخترانه ابوئی نژاد و پسرانه رسولیان ) می رسانیم ، این مدارس در سال تحصیلی 99-98 بصورت هیأت امنایی و بر اساس فرم امتیاز بندی ثبت نام می نمایند.

جهت ثبت نام به سایت مدارس فوق الذکر به آدرس های:

Aboee.yazdn1sch.ir

و

   Rasolyan.yazdn1sch.ir

مراجعه نمایید.