نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه ثبت نام دانش آموزان پایه اول ابتدایی

اطلاعیه ثبت نام دانش آموزان پایه اول ابتداییبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، ثبت نام دانش آموزان  کلاس اول از تاریخ 1400/03/10 در سامانه پند( پیش نام نویسی دانش آموزان) انجام خواهد شد.

لذا از همه والدین محترم درخواست می شود تا در تاریخ مذکور با مراجعه به سایت آموزش و پرورش ناحیه یک به آدرس n1yazdedu.ir اطلاعیه های ثبت نام را دنبال نمایند.

لازم به ذکر ثبت نام دانش آموزان در پایه هفتم نیز متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.