نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه ثبت نام دانش آموزان پایه اول ابتدایی

اطلاعیه ثبت نام دانش آموزان پایه اول ابتداییبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، ثبت نام دانش آموزان  کلاس اول از تاریخ 1400/03/10 در سامانه پند( پیش نام نویسی دانش آموزان) انجام خواهد شد.

لذا از همه والدین محترم درخواست می شود تا در تاریخ مذکور با مراجعه به سایت آموزش و پرورش ناحیه یک به آدرس n1yazdedu.ir اطلاعیه های ثبت نام را دنبال نمایند.

لازم به ذکر ثبت نام دانش آموزان در پایه هفتم نیز متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.