نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استارت ششمین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در آموزشگاه های استان زده شد

استارت ششمین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در آموزشگاه های استان زده شدبه گزارش "سعید فخرآبادی" کارشناس مسئول تربیت بدنی ناحیه یک ، استارت ششمین دوره المپیادهای درون مدرسه ای در دبیرستان پسرانه نمونه ملک ثابت ناحیه یک با حضور معاون مدیرکل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و مسئولین ارشد اداره کل و ناحیه یک و سازمان دانش آموزی برگزار شد.

فخرآبادی گفت:هدف از برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای و تربیت بدنی در مدارس ورزش قهرمانی نیست، بلکه فراتر از آن تربیت و پرورش روانی و اخلاقی دانش آموزان و آموزشهای لازم برای زندگی است . وی گفت این المپیادها در بیشتر آموزشگاه ناحیه یک در طول سال برگزار خواهد شد.

"عباس دهقان" معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل در جمع دانش آموزان گفت: تقویت هویت ملی و اسلامی، توسعه ورزش همگانی و افزایش آمادگی جسمانی و شناسایی استعداهای برتر ورزشی دانش آموزان را از دیگر اهداف المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای عنوان کرد.

وی افزود: برای رسیدن به ارتقای کیفیت درسی در مدرسه‌ها باید به سلامت جسمانی و تقویت روح در بین دانش آموزان پرداخته شود.برگزاری این طرح دانش آموزان، با نشاط و شادابی بیشتری در مدارس حضور پیدا می کنند و بستر مناسبی رابرای رشد وتوسعه فعالیت های ورزشی میان دانش آموزان را فراهم می کند و آنان برای حضور پر شور در مدارس اماده می شوند.

شایان ذکر است در انتهای برنامه توسط مدیرکل دوازدهمین زمین چمن دانش اموزی در محل آموزشگاه افتتاح شد.