نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از کانون فرهنگی تربیتی فاطمه الزهرا(س) ( باشگاه هنرهای آوایی) بازدید شد

از کانون فرهنگی تربیتی فاطمه الزهرا(س) ( باشگاه هنرهای آوایی) بازدید شدبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، "کاظم پناهی" رییس اداره پرورشی اداره کل آموزش و پرورش، "حبیب فکوری" و "محمد معینی" معاونین مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد از کانون فرهنگی تربیتی فاطمه الزهرا(س) ( باشگاه هنرهای آوایی) بازدید کردند.

در این بازدید از روند توسعه و تجهیز کانون فرهنگی تربیتی فاطمه الزهرا ( س) برای پوشش برنامه های اوقات فراغت ۱۴۰۰ دانش آموزان برنامه ریزی شد و راهکارهای حل معضلات و مشکلات کانون بررسی و تصویب گردید.

لازم به ذکر است کانون فرهنگی تربیتی فاطمه الزهرا(س)  با محوریت باشگاه هنرهای آوایی، فعالیت خود را از تیرماه سال جاری آغاز خواهد کرد.