نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از پروژه های عمرانی مدارس شاهدیه بازدید شد

از پروژه های عمرانی مدارس شاهدیه بازدید شدبه گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، "حبیب فکوری" مدیر آموزش و پروش ناحیه یک از پروژه های عمرانی مدارس شاهدیه بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند پروژه ها و پیگیری کارها قرار گرفت.