نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از معلمین دبیرستان شهید رمضان زاده تجلیل به عمل آمد

از معلمین دبیرستان شهید رمضان زاده تجلیل به عمل آمد به گزارش "مجید رهبران" مدیر دبیرستان پسرانه شاهد رمضانزاده، با همیاری دانش آموزان در برپایی جشنی شاد از مقام شامخ معلمین پیشکسوت و شاغل دبیرستان پسرانه شاهد شهید رمضانزاده تجلیل به عمل آمد.