نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از مدارس ابتدایی ناحیه یک بازدید شد

از مدارس ابتدایی ناحیه یک بازدید شدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک، با هدف بررسی دستورالعمل های بهداشتی و وضعیت تدریس حضوری مدارس، از مدارس ابتدایی این مدیریت بازدید شد.

لازم به ذکر است این بازدید ها به صورت هفتگی  در حال انجام است.