نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از دبیرستان دخترانه دوره اول شهید صدوقی بازدید به عمل آمد

از دبیرستان دخترانه دوره اول شهید صدوقی بازدید به عمل آمددر بازدید سرزده و دوره ای از مدارس متوسطه، تیمی متشکل از "کاظم غلامپور"معاون آموزش متوسطه ناحیه و" خدیجه پاپوش " کارشناس مسئول آموزش متوسطه اول و"موسی همتی "کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد کارکنان، از دبیرستا ن دوره اول شهید صدوقی بازدید نمودند.در این برنامه که با هدف بررسی عملکرد آموزشگاه در زمینه امور اجرایی ، فعالیتهای آموزشی و پرورشی صورت گرفت از سیستم امتحانات ، اتوماسیون اداری ، دفاتر و مستندات آموزشی و پرورشی ، وکلیه موارد مندرج درمتن توافقنامه طرح و برنامه های مدارس دوره متوسطه اول در سال تحصیلی 96-95 بازدید و با عوامل اجرایی آموزشگاه صحبت و تبادل نظرو موارد لازم جهت پیگیری ارجاع شد.