نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از داوطلبین خانم متقاضی پست مدیریت مدارس مصاحبه علمی گرفته شد

از داوطلبین خانم متقاضی پست مدیریت مدارس مصاحبه علمی گرفته شدبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک ، پس از اتمام مصاحبه علمی آقایان، طی سه روز از خانم های متقاضی پست مدیریت مدارس (طبق مصاحبه و سوالات آقایان) در محل مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، مصاحبه علمی گرفته شد.

شایان ذکر است، توجه و رعایت اصل شایسته سالاری و توانمندی در انتصاب و انتخاب مدیران براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت و اداره کل متبوع بوده و مصاحبه حضوری متقاضیان پست مدیریت مدارس با حضور اعضای، معاونین آموزش متوسطه و آموزش ابتدایی و پشتیبانی و پرورشی با تخصص روانشناسی، مشاوره و برنامه ریزی بصورت تخصصی و عمومی انجام شد.