نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از حوزه های امتحانی مقطع متوسطه و ابتدایی بازدید شد

از حوزه های امتحانی مقطع متوسطه و ابتدایی بازدید شدبه گزارش  روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، از حوزه های امتحانی  مقطع متوسطه با حضور "کارآموز" معاون آموزش متوسطه اداره کل و از حوزه های امتحانی مقطع ابتدایی با حضور" نیکونژاد" کارشناس مسئول آموزش ابتدایی ناحیه یک بازدید شد.