نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از حوزه های امتحانات نهایی ناحیه یک بازدید به عمل آمد

از حوزه های امتحانات نهایی ناحیه یک بازدید به عمل آمد


7 دی ماه 1395

به گزارش "علی محمدی"کارشناس روابط عمومی ناحیه یک یزد از حوزه های امتحانات نهایی ناحیه یک بازدید صورت گرفت.

امتحانات نهایی سال سوم شاخه های نظری،فنی حرفه ای و پیش دانشگاهی در دو حوزه هنرستان پسرانه شهید منتظرقائم و هنرستان دخترانه هدی برگزار می گردد.به گزارش "مسعود زرگر" تعداد کل شرکت کنندگان دختر و پسر ناحیه 2489 نفر درس می باشد که امتحانات از چهارم دی ماه آغاز و تا بیست و پنج دی ماه ادامه خواهد داشت و ان شاالله نتایج امتحانات حداکثر تا بیست و هشتم دی ماه اعلام خواهد شد."عبدالحمیدصابری" رییس مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک و "محمدعلی توکلی" رییس اداره سنجش استان و"مسعود زرگر" کارشناس مسئول سنجش ناحیه یک از دو حوزه و فرآیند امتحان بازدید به عمل آوردند.