نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از حوزه های امتحانات نهایی ناحیه یک بازدید به عمل آمد

از حوزه های امتحانات نهایی ناحیه یک بازدید به عمل آمد


7 دی ماه 1395

به گزارش "علی محمدی"کارشناس روابط عمومی ناحیه یک یزد از حوزه های امتحانات نهایی ناحیه یک بازدید صورت گرفت.

امتحانات نهایی سال سوم شاخه های نظری،فنی حرفه ای و پیش دانشگاهی در دو حوزه هنرستان پسرانه شهید منتظرقائم و هنرستان دخترانه هدی برگزار می گردد.به گزارش "مسعود زرگر" تعداد کل شرکت کنندگان دختر و پسر ناحیه 2489 نفر درس می باشد که امتحانات از چهارم دی ماه آغاز و تا بیست و پنج دی ماه ادامه خواهد داشت و ان شاالله نتایج امتحانات حداکثر تا بیست و هشتم دی ماه اعلام خواهد شد."عبدالحمیدصابری" رییس مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک و "محمدعلی توکلی" رییس اداره سنجش استان و"مسعود زرگر" کارشناس مسئول سنجش ناحیه یک از دو حوزه و فرآیند امتحان بازدید به عمل آوردند.