نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از حوزه امتحانات مدارس فنی حرفه ای و کاردانش ناحیه یک بازدید به عمل آمد

از حوزه امتحانات مدارس فنی حرفه ای و کاردانش ناحیه یک بازدید به عمل آمد"عبدالحمید صابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک به همراه "کاظم غلام پور"معاون آموزش متوسطه از حوزه های امتحانات نهایی مدارس فنی حرفه ای و کاردانش که در محل،هنرستان دخترانه هدی و هنرستان پسرانه انقلاب برگزار می شود بازدید به عمل آوردند.