نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از آزمون المپیاد های علمی دانش آموزی بازدید شد

از آزمون المپیاد های علمی دانش آموزی بازدید شدبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، از آزمون المپیاد های علمی دانش آموزی با حضور" حبیب فکوری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و "محمد علی شایق" معاون آموزش متوسطه بازدید به عمل آمد.