نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون پیشرفت تحصیلی هنرجویان مدارس فنی و حرفه ای و کاردانش برگزار شد

آزمون پیشرفت تحصیلی هنرجویان مدارس فنی و حرفه ای و کاردانش برگزار شد


25 دی ماه 1395

به گزارش "ناصر کریمی" کارشناس مسئول واحد فنی و حرفه ای و کاردانش ناحیه یک، آزمون پیشرفت تحصیلی با شرکت بیش از3100 هنرجو برگزار شد."کاظم غلامپور" معاون آموزش متوسطه این مدیریت به همراه کارشناسان حوزه های سنجش ، فنی وحرفه ای و کاردانش از چگونگی روند برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول پایه دهم و سوم هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش این مدیریت بازدید به عمل آوردند.