نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون ورودی مدارس ماندگار و فرهنگ و هوشمند و صدرا برگزار شد

آزمون ورودی مدارس ماندگار و فرهنگ و هوشمند و صدرا برگزار شدبه گزارش "علی محمدی" کارشناس روابط عمومی ناحیه یک ، آزمون ورودی مدارس ماندگار، فرهنگ، هوشمند و صدرا جمعه مورخ 96/4/16 با حضور 950 نفر داوطلب در کمال آرامش و بارعایت دستورالعمل های مربوطه در 4 حوزه (دبیرستان فرزانگان حکیم زاده ،هنرستان منتظر قائم ،هنرستان انقلاب و دبیرستان نمومنه دولتی ملک ثابت ) برگزار شد.

کاظم غلامپور" معاون آموزش متوسطه ناحیه یک و مسعود زرگر" رییس اداره سنجش ناحیه یک و" امین الرعا " " از حوزه متوسطه اداره کل از محلهای برگزاری آزمون بازدید به عمل آوردند.