نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون علمی متوسطه دوره دوم برگزار شد

آزمون علمی متوسطه دوره دوم برگزار شدبه گزارش "رضا سر تیپ زاده" کارشناس مسئول متوسطه دوره دوم، آزمون علمی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در سی و یک آموزشگاه بین 4856 نفر از دانش آموزان در پایه های دهم و سوم همزمان با سراسر استان برگزار شد.