نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون علمی استعدادهای درخشان برگزار شد

آزمون علمی استعدادهای درخشان برگزار شدبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک، تورنمنت علمی و کشوری ورود به مدارس استعدادهای درخشان برگزار شد.

در حالی که مادرهای دانش آموزان در روزیکه هوا گرم بود با نشستن در پشت در سالنهای آزمون با خواندن اذکار و دعاها آروزی موفقیت برای فرزندان خود می نمودند، دانش اموزان با آرامش به رقابت پرداختند.

روابط عمومی ناحیه یک برای تمامی دانش آموزان این مرز و بوم آروزی موفقیت و سعادت را دارد.