نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون علمی استعدادهای درخشان برگزار شد

آزمون علمی استعدادهای درخشان برگزار شدبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک، تورنمنت علمی و کشوری ورود به مدارس استعدادهای درخشان برگزار شد.

در حالی که مادرهای دانش آموزان در روزیکه هوا گرم بود با نشستن در پشت در سالنهای آزمون با خواندن اذکار و دعاها آروزی موفقیت برای فرزندان خود می نمودند، دانش اموزان با آرامش به رقابت پرداختند.

روابط عمومی ناحیه یک برای تمامی دانش آموزان این مرز و بوم آروزی موفقیت و سعادت را دارد.