نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون دوره مبانی و اصول آموزش و پرورش در شاخه فنی و حرفه ای سال تحصیلی 96-95

آزمون دوره مبانی و اصول آموزش و پرورش در شاخه فنی و حرفه ای سال تحصیلی 96-95پیرو اطلاعیه ی شماره 19280 مورخ 31 / 2 / 1396 به اطلاع می رساند آزمون دوره مبانی و اصول آموزش و پرورش در شاخه فنی و حرفه ای سال تحصیلی 96-95 با كد 99505895 به مدت 16 ساعت به صورت مجازی در سامانه LTMS برای همكارانی كه به هر دلیل نتوانسته اند نمره قبولی بگیرند و یا در آزمون نتوانسته اند شركت نمایند ، مجددا فعال گردیده است . لذا مقتضی است ضمن هماهنگی ، نسبت به اطلاع رسانی به مناطق و فراگیران در خصوص آزمون اقدام لازم را مبذول فرمائید .
 

دوره

زمان برگزاری

ساعت برگزاری

آزمون اول

یكشنبه - 11/4/96

9:30 – 9
14:30 – 14
20:30 – 20

آزمون دوم

دوشنبه - 12/4/96

9:30 – 9
14:30 – 14
20:30 – 20

آزمون سوم

سه شنبه -  13/4/96

9:30 – 9
14:30 – 14
20:30 – 20

آزمون چهارم

چهارشنبه - 14/4/96

9:30 – 9
14:30 – 14
20:30 – 20