نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ازدوره ضمن خدمت سفیران سلامت بازدید به عمل آمد

ازدوره ضمن خدمت سفیران سلامت بازدید به عمل آمد


سی ام مردادماه 1395

بازدید معاون دانشگاه شهید صدوقی ، سرپرست مرکزبهداشت شهرستان یزد ، معاون تربیت بدنی وسلامت اداره کل آموزش و پرورش، رئیس کلینیک فرهنگیان ،مدیرآموزش وپرورش ناحیه یک و همراهان دوره ضمن خدمت طرح سفیران سلامت (خودمراقبتی )دردبیرستان دوره اول برازنده مقدم