نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ازخادمان دعای ندبه و مربیان پیشتاز وفرزانگان ناحیه یک یزد تجلیل شد

ازخادمان دعای ندبه و مربیان پیشتاز وفرزانگان ناحیه یک یزد تجلیل شد


هیجدهم شهریور ماه 1395

طی همایشی با حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ، دبیر مجمع مربیان در استان وکارشناسان سازمان دانش آموزی و معاونان پرورشی و مربیان تربیتی مدارس ناحیه یک یزد ازخادمان دعای ندبه دانش آموزی وفرهنگیان و مربیان پیشتاز وفرزانگان ناحیه در پژوهشسرای برازنده مقدم  تجلیل شد .

معاون پرورشی اداره کل متبوع ضمن برشمردن اهمیت وظایف خطیرمربیان و معاونان پرورشی ، گفت : کار تربیتی دانش آموزان در مدارس تنها از وظایف این قشر نیست بلکه مشاوران و معلمان نیز در این مهم دخیلند .

" سرداری " از رابطه تنگاتنگ خانه و مدرسه و ارتباط نزدیک اولیا و مربیان با یکدیگرصحبت کرد و در ادامه افزو.د: اهمیت آموزش در دانش آموزان زمانی نمود پیدا می کند که دانش آموزان آموزه های دینی و تربیتی آموزش دیده را در رفتار خود بروز دهند .

" محمد معینی " معاون پرورشی و تربیتی ناحیه یک یزد از اقدامات دست اندر کاران دعای ندبه و مربیان پیشتاز و فرزانه تشکر کرد و با اشاره به سند تحول بنیادین بحث پرورشی را اساس و پایه ی همه ی برنامه های مدارس دانست.پ

وی پس ازتشریح و تبیین وظایف کارشناسان حوزه ی خود از مربیان و معاونان پرورشی خواست در همه ی فعالیت ها عامل باشند و نماز جماعت را در رأس برنامه های مدرسه ببینند .

از دیگر برنامه های این هماش سخنرانی دبیر مجمع مربیان و کارشناس سازمان دانش آموزی ، اجرای سرود ، اجرای تواشیح ، تئاترو اهداء لوح تقدیربه فعالان دعای ندبه و مربیان پیشتاز و فرزانگان مدارس ناحیه یک بود .