نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ازاستودیو ضبط تدریس های مجازی بازدید شد

ازاستودیو ضبط تدریس های مجازی بازدید شد


"رضا سرتیپ زاده" معاون آموزش متوسطه ازاستودیو ضبط تدریس های مجازی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، پیروانعقاد تفاهم نامه بین مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک با حوزه معاونت امور اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان یزد، مبنی بر در اختیار گذاشتن استودیو آن حوزه برای ضبط تدریس های مجازی، معاون آموزش متوسطه از مراحل انجام کار بازدید نمود و از زحمات دبیران تشکر کرد.

لازم به ذکر است تدریس کتاب های پایه های نهم و دوازدهم متوسطه با توجه به حضوری بودن امتحانات پایان سال در اولویت قرار دارد.