نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

احکام پرسنل مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک صادر شد

احکام پرسنل مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک صادر شدبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک و به نقل از "جلیل زارع "رییس امور اداری ناحیه یک ، احکام جدید تمامی پرسنل ناحیه یک باضریب افزایش (1695) صادر و حداکثر تا 48 ساعت آینده در سامانه پیک قابل دریافت است.

ضمناً یادآور می شود احکام بازنشستگان محترم نیز صادر گردیده است که به محض دریافت فایل احکام ، از سازمان بازنشستگی کشوری اطلاع رسانی لازم جهت دریافت احکام انجام خواهد شد.