نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای همایش رصد گذر سیاره عطارد ( تیر ) از مقابل خورشید در دبستان پسرانه راه فرزانگان

اجرای همایش رصد گذر سیاره عطارد ( تیر ) از مقابل خورشید در دبستان پسرانه راه فرزانگان


بیست و سوم اردیبهشت 1395

همایش رصد گذر سیاره عطارد ( تیر ) از مقابل خورشید در محل آموزشگاه غیردولتی راه فرزانگان برگزار شد در این همایش سخنرانی توسط " مهندس کریم " در مورد گذر و سیارات صورت گرفت همچنین طریقه ساخت عینک آفتابی به مدعوین آموزش داده شد و در پایان گذر بوسیله نرم افزار بطور کامل رویت شد