نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای مراسم بزرگداشت مقام معلم در هنرستان انقلاب

اجرای مراسم بزرگداشت مقام معلم در هنرستان انقلاب


بیستم اردیبهشت 1395

اين مراسم  با حضور روساي اسبق هنرستان و هنرآموزان شاغل و بازنشسته از بدو تاسيس تاكنون برگزار شدو از زحمات این عزیزان تقدیر و تشکر بعمل آمد