نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین نمادین بیست و پنجمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی ناحیه یک

آئین نمادین بیست و پنجمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، آئین نمادین بیست و پنجمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی ناحیه یک با هدف تمرین مسئولیت پذیری و مشارکت جویی دانش آموزان، در دبیرستان دوره اول شاهد نسیم سبحان با حضور مسئولین از اداره ناحیه یک و اداره کل آموزش و پرورش برگزار گردید.