( کد تلفن شهر یزد 035 می باشد )

 

لیست شماره تلفن های دوایر داخلی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد (کد تلفن شهر یزد 035 می باشد )

حوزه ریاست
نام و نام خانوادگی سمت داخلی مستقیم
دفتر مدیر  مستقیم
حبیب فکوری مدیر  301 33141312
حسین دهقان نیری مسئول دفتر مدیر  313 33141312
اتاق کنفرانس اتاق کنفرانس 303 33141303
اتاق تکریم اتاق تکریم 304 33141304
 روابط عمومی مستقیم
 سعید جعفری مسئول روابط عمومی  و مشاور جوان مدیر 311 33141311
حراست مستقیم
احمد پارساییان
کارشناس مسئول حراست 361 33141361
فهیمه ابراهیمی کارشناس  حراست  362 33141362
محسن ابوئی کارشناس حراست 364 33141364
نگهبانی نگهبانی اداره 363 33141363
 گزینش مستقیم
احمد صدری کارشناس مسئول گزینش 381 33141381
علیرضا باقری کارشناس گزینش 382 33141382
 حقوقی مستقیم
مریم قانع  کارشناس مسئول حقوقی 351 33141351
محسن افخمی کارشناس حقوقی 352 33141352
 ارزیابی عملکرد مستقیم
محمدعلی فلاح زاده کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد 371 33141371
حکیمه تقی تژاد کارشناس ارزیابی و عملکرد 372 33141372
 انجمن اولیا و مربیان مستقیم
علی محمدی پور ندوشن کارشناس مسئول  انجمن اولیا و مربیان 341 33141341
  امور مشارکتهای مردمی مستقیم
سیدرضا ملک نیا کارشناس مسئول امور مشارکتهای مردمی 331 33141331
محمدرضا اسلامی کارشناس مدارس و مراکز غیردولتی 332 33141332
سیدکمال الدین عظیمی کارشناس مدارس و مراکز غیردولتی 333 33141333
  سنجش و ارزشیابی مستقیم
حمیدرضا زارع کارشناس مسئول سنجش و ارزشیابی 321 33141321
یدالله خطیبی کارشناس  اداره سنجش 322 33141322
  کارشناس  اداره سنجش 323 33141323
محمدعلی جعفری کارشناس  اداره سنجش 324 33141324
حسن شکاری کارشناس اداره سنجش 325 33141325
 سواد آموزی   مستقیم
خدیجه پاپوش رییس اداره سواد آموزی ناحیه یک 471 33141471
* * 472 33141472
مهدی رنجبر کارشناس مسئول سنجش و ارزشیابی نهضت 473 33141473
طیبه رحمانی کارشناس نهضت سواد آموزی 474 33141474
معاونت پشتیبانی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی مستقیم
دفتر معاونت پشتیبانی مستقیم
محمود جاوید معاون پشتیبانی 501 33141501
حسین دهقان نیری مسئول دفتر 313 33141312
* * * *
 تعاون و امور رفاهی مستقیم
حسن دستخوان کارشناس مسئول تعاون و امور رفاهی 551 33141551
قاسم جلالی کارشناس تعاون 552 33141552
اکرم هاتفی کارشناس تعاون 553 33141553
نمایندگی بیمه  نمایندگی بیمه 554 33141554
نمایندگی بیمه  نمایندگی بیمه  555 33141555
دبیر خانه مستقیم
ابراهیم یزدی کارشناس مسئول دبیر خانه 511 33141511
قاسم دره زرشکی کارشناس دبیر خانه 512 33141512
معصومه دهقان کارشناس دبیر خانه 514 33141514
       
 کارشناس بودجه و تامین منابع مستقیم
فاطمه رعیت کارشناس بودجه و تامین منابع 541 33141541
 امور اداری مستقیم
علی عوض پور کارشناس مسئول  امور اداری 521 33141521
امید علی پور کارشناس امور اداری و تشکیلات 522 33141522
زینب رضایی کارشناس امور اداری و تشکیلات 523 33141523
غلامرضا مرتضی کارشناس امور بازنشستگان 524 33141524
محدثه سهیم نژاد کارشناس  انتقالات مرخصی و ماموریت ها 525 33141525
طاهره کفاش کارشناس  امور استخدام 526 33141526
علی کریم زاده کارشناس بایگانی 528 33141528
حسابداری مستقیم
اصغر حسین پور کارشناس مسئول امور مالی و  حسابداری 531 33141531
محمدرضا جعفری کارشناس حسابداری و امور حق التدریس 532 33141532
فاطمه جعفری کارشناس حسابداری 533 33141533
علیرضا فلاح نژاد کارشناس امور مالی و اموال 534 33141534
طاهره آقایی کارشناس حسابداری و امور بازنشستگان 535 33141535
ابوالقاسم منصوری کارشناس حسابداری 536 33141536
سعیدجلودار کارشناس امور مالی دریافت و پرداخت 537 33141537
  پشتیبانی و تدارکات مستقیم
محمد معصومی کارشناس مسئول پشتیبانی و تدارکات 571 33141571
محسن صادقی کارشناس شیر و تغذیه 572 33141572
محمد مسلمی کارشناس خرید 573 33141573
احمد میرجلیلی کارشناس ساختمان 574 33141574
محمد مداحی زاده انبار 575 33141575
  آبدارخانه 576 33141576
حوزه معاونت آموزش متوسطه
نام و نام خانوادگی سمت داخلی مستقیم
دفتر معاونت آموزش متوسطه مستقیم
محمدعلی شایق معاونت آموزش متوسطه 651 33141651
  آموزش متوسطه دوره دوم مستقیم
محمدرضا جعفرپور کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوره دوم 671 33141671
 رضا کدخداپور کارشناس اموزش متوسطه دوم 673 33141673
 آموزش متوسطه دوره اول مستقیم
منصوره رحیمی کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوره اول 661 33141661
سیدمصطفی انتظارقائم   662 33141662
 آموزش های فنی و حرفه ای و کارودانش مستقیم
مهدی کتبی
کارشناس مسئول فنی و حرفه ای و کارودانش 681 33141681
صفیه السادات طباطبایی کارشناس  فنی و حرفه ای و کاردانش 682 33141682
  تکنولوژی مستقیم
سیدمحمدرضا سالاری کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی 691 33141691
حوزه معاونت آموزش ابتدایی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی مستقیم
دفتر معاون اموزش ابتدایی مستقیم
رسول فلاح زاده معاون اموزش ابتدایی 601 33141601
 دوره اول مستقیم
محمدمهدی غنی زاده
کارشناس مسئول آموزش ابتدایی 611 33141611
اعظم ایمانی کارشناس آموزش ابتدایی 612 33141612
بهنام برزگری کارشناس آموزش ابتدایی 614 33141614
طیبه دهقان کارشناس امور پیش دبستانی 613 33141613
 تکنولوژی و گروه های آموزشی مستقیم
راضیه بصیری کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی 692 33141692
حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی مستقیم
دفتر معاون پرورشی و فرهنگی مستقیم
کاظم پناهی معاون پرورشی و فرهنگی 701 33141701
  فرهنگی هنری مستقیم
مهدیه صدیقی کارشناس اردوها و فعالیت های فوق برنامه 721 33141721
امیررضا صداقت کارشناس اردوها و فعالیت های فوق برنامه 722 33141722
مهدی فخرآبادی مسئول اردوگاه امام حسین(ع) 723 33141723
سازمان دانش آموزی  مستقیم
وحیده علویان   751 33141751
فاطمه یادگار   752 33141752
 قران و عترت مستقیم
هادی برزگر کارشناس مسئول قران و عترت 731 33141731
سید محمد هادی موسوی کارشناس قران و عترت 732 33141732
 مشاوره تربیتی و تحصیلی  مستقیم
جمیله جنتی کارشناس مسئول مشاوره تربیتی و تحصیلی  711 33141711
مشاورین مشاوره تربیتی و تحصیلی  712 33141712
زینت همایونی امور بانوان و جوانان 313 33141313
بسیج دانش آموزی مستقیم
آقای علیان بسیج برادران 754 33141754
خانم زارع بسیج خواهران 753 33141753
بسیج فرهنگیان بسیج فرهنگیان 755 33141755
  مستقیم
       
مستندسازی مستندسازی 401 33141402
  فن آوری اطلاعات مستقیم
داوود غلامی کارشناس مسئول  فن آوری اطلاعات 441 33141441
خانم مزیدی کارشناس فن آوری اطلاعات 444 33141444
سیدسعید طباطبایی کارشناس فن آوری اطلاعات 442 33141442
علی اکبر رضایی کارشناس فن آوری اطلاعات
443
33141443
  برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی (ضمن خدمت) مستقیم
جعفر قدیری کارشناس مسئول ضمن خدمت 421 33141421
محمد حقیر کارشناس ضمن خدمت 422 33141422
 تربیت بدنی مستقیم
محمدعلی تفتیان کارشناس مسئول تربیت بدنی 761 33141761
ریحانه شکوهی کارشناس تربیت بدنی  762 33141762
       
  سلامت و تندرستی مستقیم
نسرین حسینی عقدا کارشناس سلامت و تندرستی 782 33141782
امیر کاظمی کارشناس پیشگیری از آسیبهای اجتماعی  791 33141791
مرکز تلفن و فکس مستقیم
 سجاد عباسی اپراتور مرکز تلفن 9 33141
فکس ناحیه یک فکس ناحیه یک * 03537242146
کدپستی ناحیه یک کدپستی ناحیه یک * 8916966443