( کد تلفن شهر یزد 035 می باشد )

 

لیست شماره تلفن های دوایر داخلی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد (کد تلفن شهر یزد 035 می باشد )

حوزه ریاست
نام و نام خانوادگی سمت داخلی مستقیم
دفتر مدیر  مستقیم
زهره امیر چقماقی مدیر  302 33141302
زینت همایونی مسئول دفتر مدیر  302 33141302
اتاق کنفرانس اتاق کنفرانس 303 33141303
اتاق تکریم اتاق تکریم 304 33141304
اداره روابط عمومی مستقیم
 سعید جعفری مسئول روابط عمومی 311 33141311
اداره حراست مستقیم
احمد پارساییان
کارشناس مسئول حراست 361 33141361
- کارشناس  حراست  362 33141362
نگهبانی نگهبانی اداره 363 33141363
اداره گزینش مستقیم
احمد صدری کارشناس مسئول گزینش 381 33141381
علیرضا باقری کارشناس گزینش 382 33141382
اداره حقوقی مستقیم
مریم قانع  کارشناس مسئول حقوقی 351 33141351
محسن افخمی کارشناس حقوقی 352 33141352
اداره ارزیابی عملکرد مستقیم
اکبر عابدی کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد 371 33141371
زیبا کیاست فر کارشناس ارزیابی و عملکرد 372 33141372
اداره انجمن اولیا و مربیان مستقیم
علی عوض پور کارشناس مسئول  انجمن اولیا و مربیان 341 33141341
 اداره امور مشارکتهای مردمی مستقیم
سیدرضا ملک نیا کارشناس مسئول امور مشارکتهای مردمی 331 33141331
محمدرضا اسلامی کارشناس مدارس و مراکز غیردولتی 332 33141332
سیدکمال الدین عظیمی کارشناس مدارس و مراکز غیردولتی 333 33141333
 اداره سنجش و ارزشیابی مستقیم
حمیدرضا زارع کارشناس مسئول سنجش و ارزشیابی 321 33141321
یدالله خطیبی کارشناس  اداره سنجش 322 33141322
زهرا طهرانی کارشناس  اداره سنجش 323 33141323
محمدعلی جعفری کارشناس  اداره سنجش 324 33141324
اداره سواد آموزی   مستقیم
علی محمدی رییس اداره سواد آموزی ناحیه یک 471 33141471
* * 472 33141472
پریسا جلالیان  کارشناس مسئول سنجش و ارزشیابی نهضت 473 33141473
طیبه رحمانی کارشناس نهضت سواد آموزی 474 33141474
حوزه معاونت پشتیبانی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی مستقیم
دفتر معاونت پشتیبانی مستقیم
حبیب فکوری معاون پشتیبانی 501 33141501
زینت همایونی مسئول دفتر 302 33141302
* * * *
 اداره تعاون و امور رفاهی مستقیم
غلامرضا آرچین کارشناس مسئول تعاون و امور رفاهی 551 33141551
قاسم جلالی کارشناس تعاون 552 33141552
اکرم هاتفی کارشناس تعاون 553 33141553
نمایندگی بیمه معلم نمایندگی بیمه معلم 554 33141554
نمایندگی بیمه آتیه سازان نمایندگی بیمه آتیه سازان 555 33141555
 اداره دبیر خانه مستقیم
قاسم دبیریان کارشناس مسئول دبیر خانه 511 33141511
فهیمه ابراهیمی کارشناس دبیر خانه 512 33141512
معصومه دهقان کارشناس دبیر خانه 513 33141513
    514 33141514
 کارشناس بودجه و تامین منابع مستقیم
فاطمه رعیت کارشناس بودجه و تامین منابع 541 33141541
رئیس امور اداری مستقیم
علی محمدی پور کارشناس مسئول  امور اداری 521 33141521
* کارشناس امور اداری و تشکیلات 522 33141522
محبوبه منیری کارشناس امور اداری و تشکیلات 523 33141523
غلامرضا مرتضی کارشناس امور بازنشستگان 524 33141524
روح الله برزگری کارشناس  انتقالات مرخصی و ماموریت ها 525 33141525
طاهره کفاش کارشناس  امور استخدام 526 33141526
آقای ابراهیم یزدی و آقای کریم زاده کارشناس بایگانی 528 33141528
رئیس اداره حسابداری مستقیم
اصغر حسین پور کارشناس مسئول امور مالی و  حسابداری 531 33141531
علی سعادتی کارشناس حسابداری و امور حق التدریس 532 33141532
محمدرضا جعفری کارشناس حسابداری 533 33141533
محمد اکبری کارشناس امور مالی و اموال 534 33141534
طاهره آقایی کارشناس حسابداری و امور بازنشستگان 535 33141535
ابوالقاسم منصوری کارشناس حسابداری 536 33141536
سعیدجلودار کارشناس امور مالی دریافت و پرداخت 537 33141537
 اداره پشتیبانی و تدارکات مستقیم
اکبر صادقی کارشناس مسئول پشتیبانی و تدارکات 571 33141571
محسن صادقی کارشناس شیر و تغذیه 572 33141572
محمد مسلمی کارشناس خرید 573 33141573
احمد میرجلیلی کارشناس ساختمان 574 33141574
محمد مداحی زاده انبار 575 33141575
  آبدارخانه 576 33141576
حوزه معاونت آموزش متوسطه
نام و نام خانوادگی سمت داخلی مستقیم
دفتر معاونت آموزش متوسطه مستقیم
رضا سرتیپ زاده معاونت آموزش متوسطه 651 33141651
 اداره آموزش متوسطه دوره دوم مستقیم
محمدرضا جعفرپور کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوره دوم 671 33141671
 پوریا مظلومی کارشناس اموزش متوسطه دوم 672 33141672
 اداره آموزش متوسطه دوره اول مستقیم
منصوره رحیمی کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوره اول 661 33141661
عباس زارع کارشناس  متوسطه دوره اول 662 33141662
اداره آموزش های فنی و حرفه ای و کارودانش مستقیم
  کارشناس مسئول فنی و حرفه ای و کارودانش 681 33141681
مهدی کتبی کارشناس  فنی و حرفه ای و کاردانش 682 33141682
 اداره تکنولوژی مستقیم
سیدمحمدرضا سالاری کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی 691 33141691
حوزه معاونت آموزش ابتدایی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی مستقیم
دفتر معاون اموزش ابتدایی مستقیم
خدیجه پاپوش معاون اموزش ابتدایی 601 33141601
 اداره دوره اول مستقیم
مهدی رنجبر
کارشناس مسئول آموزش ابتدایی 611 33141611
معین نساج
کارشناس آموزش ابتدایی 612 33141612
محمدمهدی غنی زاده کارشناس آموزش ابتدایی 614 33141614
طیبه دهقان کارشناس امور پیش دبستانی 613 33141613
 اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی مستقیم
صفیه السادات طباطبایی کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی 631 33141631
حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی مستقیم
دفتر معاون پرورشی و فرهنگی مستقیم
محمد معینی معاون پرورشی و فرهنگی 701 33141701
 اداره فرهنگی هنری مستقیم
مهدی فخرآبادی مسئول اردوگاه امام حسین(ع) 721 33141721
معین خلیلی کارشناس اردوها و فعالیت های فوق برنامه 722 33141722
سازمان دانش آموزی  مستقیم
اعظم فتاحی کارشناس مسئول سازمان دانش آموزی ناحیه 1 751 33141751
مهدیه صدیقی کارشناس اردوها 752 33141752
 اداره قران و عترت مستقیم
فریبا قاسمی کارشناس مسئول قران و عترت 731 33141731
امیر کاظمی کارشناس قران و عترت 732 33141732
 اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی  مستقیم
اکرم ملکیان کارشناس مسئول مشاوره تربیتی و تحصیلی  711 33141711
مشاورین مشاوره تربیتی و تحصیلی  712 33141712
پریسا جلالیان امور بانوان و جوانان 473 33141751
بسیج دانش آموزی مستقیم
هادی مطهری نسب بسیج برادران 754 33141754
خانم زارع بسیج خواهران 753 33141753
دفتر معاون تحقیق پژوهش و  برنامه ریزی و نیروی انسانی مستقیم
مسعود زرگر معاون برنامه ریزی و تحقیق و پژوهش 401 33141401
مستندسازی مستندسازی 305 33141402
 اداره  فن آوری اطلاعات مستقیم
روح الله پورصالح کارشناس مسئول  فن آوری اطلاعات 441 33141441
مجید شب چراغی کارشناس فن آوری اطلاعات 442 33141442
داوود غلامی کارشناس فن آوری اطلاعات 443 33141443
 اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی (ضمن خدمت) مستقیم
جعفر قدیری کارشناس مسئول ضمن خدمت 421 33141421
محمد حقیر کارشناس ضمن خدمت 422 33141422
 اداره تربیت بدنی مستقیم
* کارشناس مسئول تربیت بدنی 761 33141761
ابوالفضل تفتیان کارشناس تربیت بدنی پسران 762 33141762
ریحانه شکوهی کارشناس تربیت بدنی دختران 763 33141763
 اداره سلامت و تندرستی مستقیم
محسن ابویی کارشناس سلامت و تندرستی 782 33141782
عباس دهقانی کارشناس پیشگیری از آسیبهای اجتماعی  791 33141791
مرکز تلفن و فکس مستقیم
 سجاد عباسی اوپراتور مرکز تلفن 9 33141
فکس ناحیه یک فکس ناحیه یک * 03537242146
کدپستی ناحیه یک کدپستی ناحیه یک * 8916966443