آرشیو تسلیت

تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای حسین ذوالفقاری مدیر دبیرستان دکتر حسابی یک، درگذشت (دختر خاله) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم زهرا سعادتی زاده دبیرریاضی آموزشگاه فاطمه اولیا، درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و...
تسلیت
همکاران ارجمند سرکارخانم مرضیه طهرانی درگذشت(همسر) گرامیتان و سرکارخانم زهرا طهرانی کارشناس سنجش آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (شوهر خواهر) گرامیتان و جناب آقای زرگر درگذشت( باجناق) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم طیبه هادینا، معاون آموزشی دبیرستان دخترانه نمونه رادمنش، درگذشت (برادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم شمس السادات فانیان، معاون پرورشی دبیرستان دخترانه معلم، درگذشت ( پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای میرافشاری، مدیر هنرستان انقلاب، درگذشت ( خواهر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای احمد صدری کارشناس مسئول گزینش، درگذشت (داماد) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک
تسلیت
همکار ارجمند سرکارخانم اشرف السادات میرطالبی مراقب سلامت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان و سرکارخانم کلانترزاده مدیر دبستان احرامیان درگذشت (برادرشوهر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم...
تسلیت
همکاران ارجمند خواهران عیاره فروش، درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای محمد جعفرپور کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوره دوم، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای مهدی صالحی مدیر دبستان پسرانه سیدالشهدا ، درگذشت (دایی و زن دایی) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن ها و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه...
تسلیت
همکار ارجمند سرکارخانم قهوه چی کارشناس سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای فلاح زاده مدیر دبستان قرآنی شهید مدرس، درگذشت (برادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم بی بی طیبه حسینی آموزگار پایه اول دبستان ام البنین (س)، درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش...
تسلیت
 همکار ارجمند سرکار خانم اعظم حمیدی معاون آموزشی هنرستان دانش، درگذشت (برادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش...
تسلیت
  همکار ارجمند جناب آقای محمد حسین سلیمی معاون اجرایی دبیرستان محمد طاهری، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و...
تسلیت
همکار ارجمند سرکارخانم اعظم دهقانی معاون آموزشی دبستان سوم خرداد، درگذشت (همسر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک...
تسلیت
همکار ارجمند سرکارخانم صدیقه حیران، معاون آموزشی دبستان دهم فروردین، درگذشت (برادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای محمدباقر دهقانی، دبیر ریاضی ناحیه یک، درگذشت (مادرخانم) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم ملکه دهقانی، مدیر دبیرستان حاج محمود خلیلی، درگذشت (مادر) گرامیتان (مادر شهید محمدرضا دهقانی) را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
درگذشت پیشکسوت فرهنگی مرحوم عبدالرزاق احسان زاده، را به خانواده محترم احسان زاده و جامعه بزرگ فرهنگیان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای عبدالرسول میرکریمی، معاون پرورشی دبیرستان ایرانشهر، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم سعیده دست آموز، دبیر ریاضی آموزش و پرورش ناحیه یک درگذشت پدر فرهنگیتان (مرحوم محمد حسین دست آموز) را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
درگذشت همکارفرهنگی مرحومه محبوبه میرجلیلی، آموزگار دبستان لغوی را به خانواده محترمشان و جامعه فرهنگیان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برای بازماندگان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای شهرام جمشید نژاد، معاون پرورشی هنرستان وطن چی درگذشت(مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم حاجی حسنی دبیر آموزشگاه حکیم زاده، درگذشت(مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای مهدی رنجبر کارشناس مسئول آموزش ابتدایی، درگذشت(پدربزرگ) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک
تسلیت
درگذشت پیشکسوت فرهنگی مرحوم محمدرضا اسماعیلی فرد، را به خانواده محترم اسماعیلی فرد و جامعه بزرگ فرهنگیان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.              ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم تهمینه بیرانوند مدیر محترم دبیرستان شاهد شهیدحیدری ، درگذشت(پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم بی بی حمیده سید حسنی دبیر محترم شیمی ، درگذشت(مادر) گرامیتان به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای یدالله میرعلی معاون فناوری دبیرستان محمدطاهری، درگذشت(مادرخانم) گرامیتان،را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای دشت آبادی معاون دبستان باستان، درگذشت(مادرخانم) گرامیتان،را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم زهره شکیبایی آموزگار دبستان دخترانه رهبر، درگذشت(مادر) گرامیتان،مرحومه زهرا امینی بازنشسته فرهنگی به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم عظیمه رحیمی مقدم معاون پرورشی دبستان اندیشه، درگذشت(مادر) گرامیتان، را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم مژگان کیا دبیر زبان انگلیسی، درگذشت(مادر) گرامیتان، مادر شهید حسین کیا، را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم زهرا طریقتی دبیر ادبیات فارسی، درگذشت(پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای حمیدرضا نصیری دبیر علوم تجربی، درگذشت(پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم زهرا جنتی معاون آموزشی دبیرستان دوره دوم فاطمیه، درگذشت(پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و...
تسلیت
 همکار ارجمند جناب آقای فرهاد طالبی ندوشن معاون آموزشی دبستان شهدای خیرآباد، درگذشت(پدر بزرگ) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم ریحانه اکرمی معاون پرورشی دبستان طاهری، درگذشت(پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ...
تسلیت
بازنشسته گرامی جناب آقای یادگار، درگذشت(همسر) گرامیتان، و سرکار خانم یادگار کارشناس سازمان دانش آموزی در گذشت (زن داداش) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم . ...
تسلیت
بازنشسته گرامی جناب آقای سید حسن مطهری فرد، درگذشت(برادر) گرامیتان، را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکاران ارجمند سرکار خانم بتول رحمانی آموزگار دبستان صغری کوچک ، درگذشت(برادر) گرامیتان و جناب آقای احمد محمودی، معاون پرورشی هنرستان سلطنت طرازی، درگذشت (برادرخانم) گرامیتان، را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم فاطمه نسا عامری، معاون اجرایی دبستان حاج یدالله پسران، درگذشت(مادر) گرامیتان، را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم رضایی پور، دبیر دین و زندگی، درگذشت(پدر) گرامیتان، را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم پریسا جلالیان، کارشناس مسئول اداره سوادآموزی درگذشت(مادربزرگ) گرامیتان، را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم حمیده فلاح، دبیر الهیات درگذشت(پدر) گرامیتان، را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای ولی خانی، آموزگار دبستان ولایت یک، درگذشت(فرزند) گرامیتان، را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم سمیرا آزاد شده حسینی، آموزگار دبستان اندیشه، درگذشت(همسر) گرامیتان، را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای رضا زارع، معاون اجرایی دبستان حافظ، درگذشت(پدر) گرامیتان، را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم پور یوسفی، هنرآموز هنرستان گردباف، درگذشت(دایی) گرامیتان، را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای یوسفی، نگهبان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت(خواهرزن) گرامیتان، را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای سید هادی میرحیدری، مدیر آزمایشگاه دبستان باستان، درگذشت(برادر) گرامیتان، را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکاران ارجمند جناب آقای روح الله برزگری کارشناس اموراداری آموزش و پروش ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان و سرکار خانم طیبه دهقان، کارشناس آموزش پیش دبستانی، درگذشت (پدر شوهر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای مقداد صفایی، مدیر دبستان پسرانه کوچک زاده، درگذشت(پدر) گرامیتان، را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم آبخیز، مدیر متوسطه اول برازنده مقدم دو، درگذشت(پدر شوهر) گرامیتان، را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم عصمت ابراهیمی، هنرآموز هنرستان گردباف، درگذشت(مادر) گرامیتان، را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم اعظم استقامت، هنرآموز هنرستان گردباف، درگذشت(مادر) گرامیتان، مادر شهید محمد رضا استقامت، را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای ابراهیم فلاح زاده، دبیر تربیت بدنی، درگذشت(برادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکاران ارجمند جناب آقای مصطفی دوست گل و سرکار خانم حمیده حداد زاده، دبیران تربیت بدنی، درگذشت(فرزند) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم پروین ابویی، مدیر دبیرستان فرزانگان حکیم زاده، درگذشت(پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم افسر آبیار، دبیر فیزیک، درگذشت(پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم حکام زاده، مدیر هنرستان هدی، درگذشت(عمو) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای محسن شیدان شید، دبیر ادبیات فارسی، درگذشت(پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای محمد علی فتحی، مدیر دبیرستان دوره اول مؤمنین، درگذشت(مادرخانم) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم فائزه منصوری، معاون پرورشی دبستان شهید پارساییان، درگذشت(همسر) گرامیتان و پیشکسوت فرهنگی جناب آقای الهام بخش درگذشت(فرزند) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم زهرا عبدلی، آموزگار دبستان پسرانه معلم، درگذشت(پدربزرگ) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای محمد علی شکوهی فرد، مدیر هنرستان علی اردکانی، درگذشت(عمو) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکارارجمند جناب آقای ابوالقاسم نقیبی، معاون اجرایی دبیرستان هفده شهریور، درگذشت(پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم  نورسته منتظرفرج، معاون پرورشی دبستان دخترانه رهبر درگذشت(برادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم صولت، معاون فناوری دبیرستان دخترانه شهید صدوقی  درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و...
تسلیت
همکاران ارجمند جناب آقای سید جلال عظیمی دفتر دار دبیرستان راه دور بزرگسالان شریف، درگذشت (خواهر) گرامیتان و جناب آقای سید مهدی عظیمی، انباردارهنرستان انقلاب، درگذشت (عمه) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای محمد معینی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت(دایی) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم فاطمه السادات موسوی، آموزگاردبستان پسرانه شهدای خیرآباد ، درگذشت(پدرهمسر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
پیشکسوت فرهنگی جناب آقای مهندس ناصر رعیت، درگذشت(خواهر و خواهرزاده) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آنان و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت...
تسلیت
همکاران ارجمند سرکار خانم رعیت، کارشناس بودجه آموزش و پرورش ناحیه یک و جناب آقای علیرضا رعیت، معاون آموزشی هنرستان شهید قندی، درگذشت(عمه و دختر عمه) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آنان و صبر جمیل...
تسلیت
درگذشت پیشکسوت فرهنگی مرحوم محمدرضا شریفی یزدی، را به خانواده محترم شریفی یزدی و جامعه بزرگ فرهنگیان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای مهدی شکیبایی، معاون آموزشی دبیرستان نمونه ملک ثابت ، درگذشت(پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم ملوک دهقانپور، دبیر زبان و ادبیات فارسی، درگذشت(مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای محمد حسین دهقانپور، مدیر هنرستان وطن چی، درگذشت(مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
 درگذشت مرحومه مرضیه دیبا پیشکسوت فرهنگی، را به خانواده محترم دیبا، قانع و جامعه بزرگ فرهنگیان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برای بازماندگان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم طاهره مولویان، دبیر الهیات، درگذشت(برادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم مرضیه یمنی، دبیر ادبیات فارسی، درگذشت(برادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم مولود محمد زاده، سرایدار دبیرستان دخترانه ابویی نژاد، درگذشت(همسر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای علیرضا غلامی، معاون فناوری دبیرستان ایرانشهر، درگذشت(پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم مژگان سیاری، دبیر زبان انگلیسی، درگذشت(همسر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
پیشکسوت فرهنگی جناب آقای سید علیرضا میرجلیلی، درگذشت(پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم طالب نیری، معاون پرورشی نیک اندیشان دو، درگذشت(پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
همکاران ارجمند جناب آقایان مهدی و مسعود خلیلی، رانندگان آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت(پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم فاطمه حمزه ای، مربی بهداشت مدارس ام البنين (س)، سيدگلسرخ و مهديه، درگذشت(همسر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای غلامرضا رعیتی، معاون آموزشی دبستان شهید صدر، درگذشت(مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای تفتیان، کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت(پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم اعظم استقامت، هنر آموز رشته خیاطی، درگذشت(همسر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای حسینی، معاون آموزشی دبیرستان شاهد آقا، درگذشت(پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای علی محمد افخمی، معاون آموزشی دبستان قرآنی مدرس، درگذشت(پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
همکار ارجمند سرکارخانم مشتاقیان، معاون پرورشی دبیرستان شهید صدوقی، درگذشت(پدر و مادر) همسر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آنان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و...
تسلیت
همکار ارجمند سرکارخانم لیلا رضایی، آموزگار پایه جهارم دبستان شهید چاوشیان، درگذشت(پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
همکارارجمندسرکارخانم طیبه آقایی، معاون آموزشی دبستان سیدگلسرخ، درگذشت(همسر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای علی اکبر پورحسنی، مدیر دبیرستان نیکپور، درگذشت (پدر خانم) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
همکارارجمند سرکارخانم زینب واعظ زاده، مدیر دبیرستان بی بی صغری میرحسینی، درگذشت(پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
همکارارجمند سرکارخانم نجمه کمال زاده، معاون آموزشی دبستان دخترانه سید کاظم حسینی، درگذشت(مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکارارجمند سرکارخانم مرضیه تابان، دبیر تربیت بدنی، درگذشت(پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و...
تسلیت
همکارارجمندسرکارخانم نسرین حسینی، مراقب سلامت دبستان شاهد حسین و فاطمه، درگذشت(مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
همکارارجمند سرکارخانم لیلا صفارزاده، مدیر دبیرستان فرهنگ ثامن الائمه، درگذشت(مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
همکارارجمندسرکارخانم مولود محمد زاده، سرایدار دبیرستان ابویی نژاد، درگذشت(مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
پیشکسوت فرهنگی، جناب آقای مهدی شاکریان، درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و...
تسلیت
همکارارجمندسرکارخانم طاهره دهقان نیری، آموزگار دبستان شهید صدر، درگذشت(مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت...
تسلیت
همکارارجمندسرکارخانم ملیحه مزیدی، معاون آموزشی دبیرستان منصبدار، درگذشت(خواهر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
همکارارجمندسرکارخانم طیبه آقایی، معاون آموزشی دبستان سیدگلسرخ، درگذشت(مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم رویا حسن زاده، مدیر دبستان دخترانه عالیه جبروتی، درگذشت(همسر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای سلیمی، معاون اجرایی دبیرستان محمدطاهری، درگذشت(مادر بزرگ) گرامیتان، مادرمعزز شهید محمد علی حورمهر را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم ضیایی، آموزگار دبستان الزهرا، درگذشت(مادر شوهر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت...
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم فاطمه مطلبی خواه، مشاور دبیرستان دوره اول فاطمه اولیا، درگذشت(پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
همکارارجمند جناب آقای اکبرصادقی، کارشناس مسئول پشتیبانی ناحیه یک، درگذشت(عمو) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت...
تسلیت
همکاران ارجمند سرکار خانم فاطمه چابکی نژاد، مدیر دبیرستان دخترانه امام حسین(ع)، و سرکار خانم ناهید چاوکی نژاد، مدیر دبستان قمی، درگذشت(مادر بزرگ) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه...
تسلیت
 درگذشت مرحوم علی محمد نصیریان، پیشکسوت فرهنگی را به خانواده محترم نصیریان و جامعه بزرگ فرهنگیان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه...
تسلیت
پیشکسوت فرهنگی، سرکار خانم ربابه خبیری دبیر زیست شناسی، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت...
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم نورسته برزو، معاون آموزشی دبیرستان دخترانه ابویی نژاد درگذشت(مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم مرضیه دهقان منشادی، معاون پرورشی دبیرستان فاطمه اولیا درگذشت (مادر) گرامیتان و جناب آقای کشاورزی پور، مدیر هنرستان سلطنت طرازی، درگذشت (مادرخانم) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای مهدی بیشه، درگذشت (برادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه...
تسلیت
 درگذشت مرحوم محمود کوچه بیوکی پیشکسوت فرهنگی، را به خانواده محترم کوچه بیوکی و جامعه بزرگ فرهنگیان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه...
تسلیت
پیشکسوت فرهنگی، سرکار خانم محبوبه کهنسال، درگذشت (برادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش...
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم اعظم حسینی صفت، معاون اجرایی دبیرستان نمونه رادمنش، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم رویا شریعتمداری، آموزگار پایه چهارم صغری کوچک، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
 درگذشت مرحومه مهدیه السادات خامسی دبیر کامپیوتر ناحیه یک، را به خانواده محترم خامسی، همسر فرهنگیشان آقای کرمی و جامعه بزرگ فرهنگیان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
 درگذشت مرحوم محمد جواد جوان مهری پیشکسوت فرهنگی، را به خانواده محترم جوان مهری و جامعه بزرگ فرهنگیان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه...
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم خانجانی خانی، مدیر دبستان صفی کسنویه، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش...
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم فاطمه دهستانی، معاون اجرایی دبیرستان برازنده مقدم، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم الهه دهقان، دبیر ریاضی ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش...
تسلیت
 درگذشت مرحوم سید احمد رستگار، خیر و پیشکسوت فرهنگی، را به خانواده محترم رستگار و جامعه بزرگ فرهنگیان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه...
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم حکیمیان، دبیر ادبیات ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه...
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم موسوی، مدیر دبستان دخترانه الزهرا، درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش...
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم مرضیه دهقان بتادکی، درگذشت (پدر) گرامیتان و جناب آقای جعفری، معاون آموزشی دبیرستان محمدطاهری درگذشت( پدرخانم) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل...
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم الهام سالار، معاون آموزشی دبیرستان دوره اول شهید صدوقی، درگذشت (همسر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
پیشکسوت فرهنگی سرکار خانم مریم سماواتی، درگذشت (برادر) جانباز گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ...
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم زهره طباطبایی، سرگروه زیست شناسی ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و...
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم فاطمه صابری، آموزگار پایه سوم دبستان سیدگلسرخ، درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش...
تسلیت
پیشکسوت فرهنگی جناب آقای شاکری، درگذشت (برادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم شهلا هادوی، مدیر دبستان دخترانه شاهد حسین و فاطمه، درگذشت (برادر) گرامیتان که از مدافعان سلامت این مرز و بوم بودند را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان...
تسلیت
 درگذشت مرحوم استاد محمد علی جبالی، استاد تربیت معلم و دبیر معارف اسلامی ناحیه یک، را به خانواده محترم جبالی و جامعه بزرگ فرهنگیان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم بی بی رضیه آیت اللهی، معاون آموزشی دبستان شاهد حسین و فاطمه، درگذشت (برادر) گرامیتان؛ مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد جواد آیت اللهی، امام جمعه موقت یزد را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو...
تسلیت
همکارارجمند جناب آقای علی اسماعیلی، دبیر هنرستان شهید قندی، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم آیت اللهی، سرگروه فیزیک ناحیه یک، درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش...
تسلیت
همکارارجمند جناب آقای علیرضا رعیت، معاون آموزشی هنرستان شهید قندی، درگذشت (پدرخانم) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک...
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم شمسی دوران، آموزگار دبستان عفت، درگذشت پدر گرامیتان( پدر معزز شهید علی دوران) را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت...
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم شهربانو رعدآبادی، آموزگار دبستان دخترانه لغوی، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش...
تسلیت
پیشکسوت فرهنگی سرکار خانم نظام الحسینی، درگذشت (همسر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ...
تسلیت
همکارارجمند جناب آقای عبدالحسین مزارعی، مدیر اسبق دبیرستان دوره اول نیکپور، درگذشت (همسر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و...
تسلیت
همکارارجمند جناب آقای علیرضا جلالی پندری، معاون پرورشی دبیرستان شاهد رمضانزاده،  درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای اسماعیل صادقی، انباردار محترم آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. از طرف پرسنل...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای سعید جعفری،کارشناس محترم روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک درگذشت (مادربزرگ) گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. از طرف پرسنل...
تسلیت
همکارارجمند جناب آقای کاظم اسلامی، مدیر دبیرستان مهدی اولیا، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (پدرخانم) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
همکاران ارجمند جناب آقای سجاد عباسی و مجید طالبی، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (پدرخانم) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش...
تسلیت
پیشکسوت فرهنگی جناب آقای یعقوب جعفری، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ...
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم کوچک زاده، مدیر پیش دبستانی جوادالائمه، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (همسر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم فاطمه احمدی، دبیر ادبیات ناحیه یک، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (خواهر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت...
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم پاکنهاد، دبیر ادبیات دبیرستان ابویی نژاد، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
  همکارارجمند جناب آقای صفدر یزدانی، معاون پرورشی دبستان عنصری، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
  همکار ارجمند جناب آقای احمد مکی، معاون آموزشی دبیرستان هفده شهریور، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکاران ارجمند سرکار خانم اكرم ميرجليلي و سرکار خانم اشرف ميرجليلي، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم گیتا موبد، آموزگار دبستان سمیه، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
همکار ارجمند سرکارخانم فروزان قانع، آموزگار دبستان سمیه، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم مهری دهقان، مدیر دبستان شهید چاووشیان، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم زینب ملک ثابت، دبیرفلسفه و منطق، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم مهین همایونی، پیشکسوت فرهنگی ناحیه یک، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
همکارارجمند سرکار خانم هایده هادی زاده، دبیر زیست شناسی، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای محمدصادق میرشمسی دبیر بازنشسته ناحیه یک، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
خانواده محترم مرحوم افلاطون یزدانی (دبیر بازنشسته ناحیه یک)، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
همکاران ارجمند سرکار خانم نادره حاجی صادقی و ناهید حاجی صادقی، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم مهناز فلفلی دبیر شیمی ناحیه یک، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم ناهید دهقان دبیر زبان انگلیسی، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم وجیهه فضائلی زاده، آموزگار دبستان باستان، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (برادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای احمد ضرابیه دبیرعربی متوسطه دوره دوم، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای علی محمد ضرابیه دبیر فیزیک دوره متوسطه دوم، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (خواهر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم فاطمه بهاری خواه، دبیر جغرافیا دوره متوسطه دوم، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (همسر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
همکاران ارجمند سرکار خانم عاطفه کوچه بیوکی، هنرآموز هنرستان گردباف و سرکارخانم طاهره کوچه بیوکی، معاون دبیرستان دخترانه شهید صدوقی، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای...
تسلیت
مدیر ناحیه یک در پی درگذشت معلم دبستان شاهد نیک اندیشان که بر اثر ایست قلبی در فضای مقدس مدرسه و در حین خدمت فوت کرد، پیام تسلیت صادر کرد. به گزارش روابط عمومی ناحیه یک، در متن پیام تسلیت "زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک به...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم طیبه کرمی، معاون پرورشی دبستان دخترانه مهدیه، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (برادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای محمد علی میر جلیلی، هنرآموز هنرستان شهرک صنعتی طرازی، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای محمد مهدی احسان زاده، مدیر اسبق دبیرستان ایرانشهر، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم لیلا طالبی، معاون آموزشی دبستان دخترانه مهدیه، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم مرضیه مهدوی، دبیر زیست شناسی متوسطه دوره دوم، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم طاهره موسوی، معاون آموزشی دبستان شهید دکتر مفتح، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (همسر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای محسن زارع مدیر دبستان بقیة الله، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش...
تسلیت
همکار ارجمند سرکارخانم راحله پور دشتیان آموزگار دبستان شاهد شهید خرم نژاد، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (مادربزرگ) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای وطنچیان، مدیر دبستان شاهد شهید خرم نژاد، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (پدرخانم) گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
خانواده محترم مرحوم حسن بلیلی (خدمتگزارهنرستان انقلاب)، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت...
تسلیت
همکاران ارجمند سرکارخانم ملکه مسکاران دبیر ادبیات فارسی و  سرکار خانم رباب مسکاران دبیر بازنشسته ریاضی، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر...
تسلیت
خانواده محترم مرحوم فضل الله اعلم (پیشکسوت محترم فرهنگی) درگذشت ( پدر) گرامیتان را به شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم پیله ور، آموزگار دبستان صفی کسنویه، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت...
تسلیت
  پیشکسوت فرهنگی جناب آقای امیرحسین رادمنش، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی مدیریت آموزش...
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم معصومه جلالیان، دبیر زبان خارجه دوره دوم متوسطه، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط...
تسلیت
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت ناگهانی دانش آموز بهار زاده مهریزی را به خانواده آن مرحوم تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی ناحیه یک
تسلیت
همکار ارجمند سرکار خانم زهرا اشکالویی، معاون آموزشی متوسطه اول دخترانه امام خمینی، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت ( پسر) گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. ...
تسلیت
به گزارش روابط عمومی ناحیه یک، متن پیام تسلیت"زهره امیرچقماقی" مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک یزد در پی درگذشت دانش آموز این ناحیه، به شرح ذیل است: انا لله و انا الیه راجعون و هر از گاه در گذر زمان، در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی،...
تسلیت
خیرین محترم، جناب آقای حاج محمد ملک ثابت وعلی محمد ملک ثابت، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (مادر) گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم. روابط عمومی...
تسلیت
همکاران ارجمند سرکارخانم مرضیه بشیری دبیر ادبیات فارسی و  سرکار خانم زهره بشیری دبیر تاریخ، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (پدر) گرامیتان را به شما و به آقای حسین محتاج الله دبیر ریاضی، تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و...
تسلیت
به گزارش روابط عمومی ناحیه یک، متن پیام تسلیت"زهره امیرچقماقی" مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک یزد در پی درگذشت دانش آموز این ناحیه، به شرح ذیل است : ما عندکم ینفد و ما عندالله باق حادثه غم انگیز درگذشت فرزند عزیز، "امیرعلی گلستانی" دردی...
تسلیت
به گزارش روابط عمومی ناحیه یک در متن پیام تسلیت "زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک به مناسبت درگذشت مرحوم "هوشنگ اسلامی" دبیر ادبیات فارسی ناحیه یک آمده است: انالله و انا الیه راجعون با کمال تألم وتأثر با خبر شدم همکار دلسوزمان...
تسلیت
  همکار ارجمند سرکار خانم نیکونهاد، معاون آموزشی متوسطه اول دخترانه دکترشاهی، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، درگذشت (همسر) گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل...