نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یک خبر از دبستان دخترانه الزهراء

یک خبر از دبستان دخترانه الزهراء


بیست و نهم اردیبهشت 1395

بازدید مسئولین آموزش ابتدایی ناحیه از پایه دوم این آموزشگاه و تقدیر و تشکر از آموزگار مربوطه در زمینه فعالیتهای آموزشی و تربیتی