نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری از آماده سازی سالن های امتحانات نهایی خرداد 1399


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک،  با همکاری مدیران و مراقبان سلامت ناحیه یک، حوزه های برگزاری امتحانات نهایی خرداد ماه 99 با رعایت پروتکل بهداشتی آماده شد.