نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه همسرایان کرال فرهنگیان ناحیه یک یزد حائز رتبه کشوری شد

گروه همسرایان کرال فرهنگیان ناحیه یک یزد حائز رتبه کشوری شد


ششم شهریورماه 1395

در پی برگزاری پنجمین جشنواره کشوری کرال فرهنگیان در اردوگاه شهید بهشتی اصفهان از یکم تا چهارم شهریورماه 1395 ، گروه بانوان فرهنگی ناحیه یک یزد در رشته همسرایان غیرترکیبی توانست با افتخار رتبه سوم کشور را از آن خود کند

این رتبه را که برای اولین بار نصیب بانوان فرهنگی ناحیه یک یزد در سطح کشور گردیده تبریک و تهنیت عرض می نماییم آرزوی ترقی پله های موفقیت را یکی پس از دیگری برایشان داریم