نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته برنامه ریزی ناحیه یک تشکیل جلسه داد


به گزارش کارشناس روابط عمومی ناحیه، کمیته برنامه ریزی ناحیه یک با حضور اعضا و دستور کار بررسی وضعیت ثبت نام در سامانه های دانش آموزی تشکیل شد. مهندس "داوود غلامی" کارشناس مسئول واحد فناوری و اطلاعات ناحیه یک در جلسه گفت: مدارس باید تا 30 مرداد جهت ثبت نام دانش آموزان خود در سامانه ی دانش آموزی اقدام نمایند و با توجه به ، آپدیت سامانه کشوری ابلاغ و تخصیص نیرو در تاریخ 31 مرداد بر اساس آن تعداد معاونین و دبیران آن آموزشگاه مشخص خواهد شد لذا مدیران با جدیت بیشتری پیگیر وضعیت ثبت نام آموزشگاه خود باشند.