نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته استقرار پایه دوازدهم نظام جدید آموزشی در ناحیه یک تشکیل شد

کمیته استقرار پایه دوازدهم نظام جدید آموزشی در ناحیه یک تشکیل شدبه گزارش "رضا سرتیپ زاده" کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوره دوم٬کمیته استقرار پایه دوازدهم نظام جدید آموزشی در سالن اجتماعات شهید پور محمد علی ناحیه یک برگزار شد.

در این جلسه در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ٬جهت استقرار کامل نظام آموزشی در سال تحصیلی 98-97 در دوره دوم متوسطه برای استقرار مطلوب پایه دوازدهم جلسه مربوطه با حضور اعضای کمیته تشکیل گردید.

در این جلسه مشکلات و مسایل مربوط به پایه دوازدهم از نظر تامین نیروی انسانی٬ فضا و تجهیزات مطرح و در خصوص رفع آنها بحث و تبادل نظر شد و در پایان راهکارها و پیشنهاداتی توسط اعضاء جهت پیگیری و رفع آن ارائه شد.