نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلاسهای تقویت بنیه علمی ویژه دانش آموزان پایه ششم برگزار می شود

کلاسهای تقویت بنیه علمی ویژه دانش آموزان پایه ششم برگزار می شود


بیست و دوم خرداد 1395

به گزارش روابط عمومی به نقل از کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوره اول ، به منظور تقویت ، تداوم و تأکید بر آموخته های دانش آموزان در متوسطه دوره اول ،  کلاسهای تقویت بنیه علمی ویژه دانش آموزان پایه ششم برگزار می شود

" خدیجه پاپوش " فواید برگزاری این گونه کلاس ها را ، عنایت به تحولات نظام جدید آموزشی و تغییر کتب دوره ابتدایی و با توجه به اینکه موفقیت دانش آموزان در پایه هفتم مستلزم تسلط و اشراف بر محتوای کتب درسی ششم بخصوص در دروس پایه ( علوم، ریاضی وادبیات فارسی) است برشمرد و در ادامه افزود :  کلاس های مذکور به مدت یک ماه از16 مرداد ماه الی 11 شهریورماه 1395 در دبیرستان های دوره اول دکترجوادی ، معراج، علامه طباطبایی و حسابی 2 برگزار می گردد.

 کارشناس مسئول متوسطه دوره اول ناحیه یک ازدانش آموزان پایه ششم خواست تا با دردست داشتن معرفی نامه کتبی از مدارس ابتدایی خود، به مراکز مجری طرح مراجعه و پس از ثبت نام در کلاسها شرکت نمایند.

وی با اشاره به پیشینه برگزاری این طرح در دو سال گذشته گفت : نتایج حاصل از ارزیابیها و بررسیهای بعمل آمده از عملکرد آموزشی دانش آموزان پایه هفتم که در کلاسهای تقویت بنیه علمی شرکت نموده اند در مقایسه با سایر دانش آموزان حاکی از این است که حضور در کلاسهای تقویت بنیه علمی بسیار اثر بخش بوده و یادگیری مباحث پایه هفتم را برای دانش آموزان تسهیل می نماید .