نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه توجیهی ـ آموزشی رؤسای شوراهای دانش آموزی آموزشگاه های ناحیه یک برگزار شد

کارگاه توجیهی ـ آموزشی رؤسای شوراهای دانش آموزی آموزشگاه های ناحیه یک برگزار شدنخستین کارگاه توجیهی ـ آموزشی سراسری رؤسای شوراهای دانش آموزی، مربیان و معاونین پرورشی آموزشگاه های آموزش و پرورش ناحیه یک یزد، در سالن اندیشه این اداره برگزار شد.

این گردهمایی با حضور گرم و صمیمی دانش آموزان و معاونین پرورشی با حضور"عبدالحمید صابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک، "علی سرداری" معاون پرورشی اداره کل و هیئت همراه و "محمد معینی" معاون پرورشی به اتفاق کارشناسان موضوعی ناحیه یک برگزار شد.

در آغاز این گردهمایی "منصور کریمی" کارشناس مسئول اردوهای اداره کل آموزش و پرورش در سخنانی به ضرورت، کارآیی و راه کارهای رشد، پویایی و توانمندی شوراهای دانش آموزی پرداخت.در ادامه دانش آموزان مصطفی منتظر قائم و علیرضا زارع رؤسای شورای دانش آموزی دبیرستان استعدادهای درخشان برازنده مقدم و دبیرستان نمونه ملک ثابت که در سال تحصیلی گذشته از شوراهای برتر در سطح استان و ناحیه بودند به بیان دیدگاه و فعالیت های خود پرداختند.

مهم ترین بخش این گردهمایی، نشست پرسش و پاسخی بود که همه میهمانان و مسئولان اداره کل آموزش و پرورش و ناحیه یک در آن حضور داشتند و با خوش رویی و بردباری پاسخگوی پرسش ها و انتقادات کتبی و حضوری دانش آموزان بودند.این گردهمایی با تجلیل از دانش آموزان آموزشگاه های دخترانه شهید حیدری ، پسرانه دکتر حسابی1 ، برازنده مقدم و دخترانه فاطمیه که در برگزاری این همایش، معاونت پرورشی ناحیه یک را همراهی کرده بودند به پایان رسید.