نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی یاددهی و یادگیری ویژه دوره پیش دبستانی برگزار شد

کارگاه آموزشی یاددهی و یادگیری ویژه دوره پیش دبستانی برگزار شدبه گزارش"صفیه السادات طباطبایی"کارشناس پیش دبستانی ناحیه  یک، کارگاه آموزشی یاددهی ویادگیری جهت توانمند سازی و ارتقا دانش حرفه ای مربیان و مدیران مراکز پیش دبستانی ، باحضور"سعیده بهادرزاده" رئیس دوره اول اداره کل آموزش وپرورش استان ،"عبد الحمید صابری" مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک ، "یوسف حقیر"معاون آموزش ابتدایی ناحیه به همراه تنی چند از کارشناسان و مدیران ،معاونین و مربیان مراکز پیش دبستانی در محل سالن همایش های این مدیریت برگزارشد.

درابتدای جلسه صابری ضمن تشکر از زحمات مدیران وموسسان مراکز پیش دبستانی در خصوص جایگاه واهمیت دوره پیش دبستانی و لزوم  توانمندسازی مربیان دوره پیش دبستانی مواردی را ایراد نمود.

در ادامه بهادرزاده ضمن قدردانی ازمسئولان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک در جذب بالای نوآموزان و عملکرد خوب مراکز از مدیران و مسئولین مراکز پیش دبستانی تاکید به رعایت مفاد بخشنامه  را داشت و در خصوص شیوه نامه اجرایی جشنواره تدریس  مواردی را ایراد کرد.