نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی مشاورین مدارس ناحیه یک برگزار شد


به گزارش "اکرم ملکیان" کارشناس مشاوره نا حیه یک ، با هدف آشنایی با راهبرهای سلامت روانی رفتاری دانش آموزان ، جلسه ای با حضور مشاورین مدارس  در سالن اجتماعات مرکز مشاوره امام حسین برگزار گردید.

در ابتدا  " اکرم ملکیان" ضمن خیر مقدم به همکاران ، به اهم فعالیتهای مشاوران در مدارس پرداخت ، سپس" حمیده رادپور" رییس اداره مشاوره آموزش و پرورش استان ضمن قدردانی از زحمات مشاورین به برگزاری دوره های آموزشی  و تفریحی اشاره نمود.

درادامه" دکتر حسین رضوی" مشاور مدرسه تیزهوشان  منطقه در زمینه راهبرهای سلامت روانی رفتاری دانش آموزان مطالبی را  ارائه داد.