نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی مدیریت شبکه ویژه معاونین فناوری اطلاعات مدارس ناحیه یک برگزار شد


به گزارش "روح الله پورصالح " کارشناس مسئول فناوری اطلاعات ناحیه یک، کارگاه آموزشی مدیریت شبکه ویژه معاونین فناوری اطلاعات مدارس ناحیه یک یزد در دبیرستان نمونه ملک ثابت برگزار شد.

وی گفت: با توجه به گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش و اهمیت و حساسیت بالای این موضوع، نیاز به توانمندسازی معاونین فناوری اطلاعات مدارس وجود دارد. در همین راستا واحد فناوری اطلاعات مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک در نظر دارد که هر ماهه کارگاه های آموزشی با موضوعات متنوع برگزار کند که اولین جلسه از این کارگاه ها دردبیرستان نمونه ملک ثابت با موضوع مدیریت شبکه های رایانه ای برگزار شد که به حمدالله با استقبال و رضایت معاونین محترم فناوری اطلاعات همراه بود.