نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی مدیران مدارس ابتدایی طی دو روز برگزار شد


کارگاه آموزشی مدیران مدارس ابتدایی طی دو روز در محل سالن پژوهشکده تعلیم و تربیت تالار فرهنگیان برگزار گردید.

به گزارش "پریسا جلالیان"کارشناس آموزش ابتدایی ناحیه یک، مدیران کلیه مدارس  ابتدایی ناحیه یک طی دو روز در این کارگاه آموزشی شرکت نمودند.

"عبدالحمید صابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و "یوسف حقیر" معاون آموزش ابتدایی این مدیریت ضمن خوشامدگویی به مدیران مقطع ابتدایی ، مدیریت مدرسه را یکی از ارکان اساسی و حساس در آموزش و پرورش عنوان کردند و افزودند مدیران مدارس نقش مهمی را در رهبری آموزشی آموزشگاه خود دارند و باید همه جوانب آموزشگاه خود را بسنجند و همچنین موانع احتمالی را کاهش داده و در جهت ارائه راهکار برای بهبود شرایط مدرسه و ارتقای مهارت حرفه ای خود و معلمین خود کوشا باشند.

هدف از تشکیل این کارگاه ارائه پیشنهادات و تجارب ارزنده مدیران در خصوص بهبود عملکرد آنها و تأکید بر دانش افزایی و ارتقای توانمندی و مهارت مدیران  بود.