نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی طرح تدبیر ویژه ارزیابان و مشاوران طرح برگزار شد

کارگاه آموزشی طرح تدبیر ویژه ارزیابان و مشاوران طرح برگزار شدبه گزارش "حبیب الله شریفی" کارشناس مسئول آموزش ابتدایی ناحیه یک، کارگاه آموزشی طرح تدبیر ویژه ارزیابان و مشاوران طرح در سالن اجتماعات شهید پور محمد علی ناحیه یک برگزار شد. در این جلسه پس از تلاوت قران کریم، "یوسف حقیر"معاون آموزش ابتدایی ناحیه، اهداف طرح و مراحل کار را به صورت مشروح توضیح داده و پس از آن طی مشورتی که انجام شد ،مقرر گردید تا گروهها طبق زمانبندی که از قبل انجام شده در مدارس حضور یابند و این مهم را با کادر آن مدارس هم اندیشی نمایند ،تا ان شاا... شاهد اجرای بسیار خوب این طرح در آموزشگاهها باشیم .