نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی شعر وشعر خوانی دوره پیش دبستانی

کارگاه آموزشی شعر وشعر خوانی دوره پیش دبستانیکارگاه آموزشی شعر وشعر خوانی با حضور "یوسف حقیر" معاون آموزش ابتدایی ناحیه و "صفیه السادات طباطبایی" کارشناس آموزش پیش دبستانی ناحیه یک ، ویژه مربیان ، معاونین ومدیران مراکز پیش دبستانی به مدرسی "خانم توانگر" در محل سالن اندیشه این مدیریت برگزار شد .

در این جلسه توانگراشاره به اهمیت جایگاه شعر در پیش دبستانی ،وچگونگی اجرای هرچه بهتر این طرح را داشت .