نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی زیست شناسی در ناحیه یک برگزار شد


به گزارش روابط عمومی ناحیه یک، کارگاه آموزشی زیست شناسی در مورد تشریح مغز،چشم وقلب به منظور یادآوری آموخته های همکاران وایجاد زمینه کار عملی در مدارس، در پژوهش سرای برازنده مقدم برگزار شد.