نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی بازی های کودکانه دوره پیش دبستانی برگزار شد


به گزارش "صفیه السادات طباطبایی" کارشناس پیش دبستانی ناحیه یک،کارگاه آموزشی بازی های کودکانه ویژه مربیان ،معاونین ومدیران مراکز پیش دبستانی با حضور مدرس استانی آقای "اکرمی" در محل سالن اندیشه این مدیریت برگزار شد .

کارگاه آموزشی بازیهای کودکانه جهت اجرای هرچه بهتر طرح وبرنامه های سالانه پیش دبستانی با حضور کارشناس پیش دبستانی وتنی چند از مربیان، معاونین ومدیران مراکز پیش دبستانی در محل سالن اندیشه ناحیه یک این مدیریت برگزار شد.