نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی اهمیت بازیها در پیشگیری از اختلالات یادگیری ویژه مربیان پیش دبستانی برگزار شد.


به گزارش"صفیه السادات طباطبایی" کارشناس پیش دبستانی ناحیه  یک، کارگاه آموزشی اهمیت بازیها در پیشگیری اختلالات یادگیری جهت توانمند سازی و ارتقا دانش حرفه ای مربیان و مدیران مراکز پیش دبستانی با حضور "یوسف حقیر"معاون آموزش ابتدایی ناحیه یک در سالن اندیشه برگزار شد .

درابتدای  جلسه "یوسف حقیر" ضمن تشکر از زحمات مدیران وموسسان مراکز پیش دبستانی، در زمینه اختلالات واهمیت بازیها در رفع اختلالات صحبت نموده ودرخصوص لزوم توانمندسازی مربیان دوره پیش دبستانی مواردی را ایراد نمود.

در ادامه "پروانه جمالی" مدرس آموزش وپرورش استثنایی در زمینه اختلالات یادگیری ،تمریناتی  جهت رفع اختلال ،نقش بازیها در رفع اختلالات مواردی را ایراد نمود0 اختلالات یادگیری برآن دسته از کودکان دلالت دارد که در یک یاچند فرآیند روان شناختی پایه مربوط به زبان ویا کاربرد آن از لحاظ گفتاری یا نوشتاری اختلال دارند.

این اختلال ممکن است به صورت گوش دادن ،صحبت کردن ، فکرکردن ، خواندن ونوشتن ،هجی کردن یا محاسبات ریاضی جلوه گر شود.