نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آشنایی با الگوههای برتر تدریس مقطع ابتدایی برگزار شد


  به گزارش "فریبا دهقانی"کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزش ابتدایی ناحیه یک، درراستای تعمیق و کیفیت بخشی به مسائل آموزش ابتدائی  با حضور "یوسف حقیر" معاون آموزش ابتدائی ناحیه یک و سایر کارشناسان حوزه معاونت آموزش ابتدایی کارگاه آموزشی الگوی برتر تدریس در طی سه روز متوالی ویژه آموزگاران پایه های ، « سوم وچهارم »، « پنجم و ششم » و« اول و دوم »  در دبستان دخترانه شاهد شهدای کوچه بیوک و دبستان پسرانه غیر انتفاعی حضرت جواد الائمه ( ع) برگزارشد . در این کارگاه به چگونگی طراحی آموزشی و بیان روشهای نوین تدریس پرداخته شد.

« محمد حسن رادمنش » معاون آموزش ابتدایی اداره کل ، « حمید ابراهیمی » رئیس اداره تکنولوژی گروه های آموزشی اداره کل از کارگاه آموزشی الگوی برتر تدریس ویژه آموزگاران بازدید به عمل آوردند.