نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آشنایی با الگوههای برتر تدریس مقطع ابتدایی برگزار شد

کارگاه آشنایی با الگوههای برتر تدریس مقطع ابتدایی برگزار شد  به گزارش "فریبا دهقانی"کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزش ابتدایی ناحیه یک، درراستای تعمیق و کیفیت بخشی به مسائل آموزش ابتدائی  با حضور "یوسف حقیر" معاون آموزش ابتدائی ناحیه یک و سایر کارشناسان حوزه معاونت آموزش ابتدایی کارگاه آموزشی الگوی برتر تدریس در طی سه روز متوالی ویژه آموزگاران پایه های ، « سوم وچهارم »، « پنجم و ششم » و« اول و دوم »  در دبستان دخترانه شاهد شهدای کوچه بیوک و دبستان پسرانه غیر انتفاعی حضرت جواد الائمه ( ع) برگزارشد . در این کارگاه به چگونگی طراحی آموزشی و بیان روشهای نوین تدریس پرداخته شد.

« محمد حسن رادمنش » معاون آموزش ابتدایی اداره کل ، « حمید ابراهیمی » رئیس اداره تکنولوژی گروه های آموزشی اداره کل از کارگاه آموزشی الگوی برتر تدریس ویژه آموزگاران بازدید به عمل آوردند.