نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیش اردوی آماده سازی دانش آموزان پیشتاز ناحیه جهت حضور در اردوی مرحله استان برگزار شد


به گزارش "معین خلیلی"کارشناس اردوها وفعالیت های فوق برنامه ناحیه یک، در این اردوی آموزشی که در کانون فرهنگی تربیتی فاطمه الزهرا برگزار گردید "محمد معینی"معاون پرورشی ناحیه یک از نحوه برگزاری دوره بازدید به عمل آورد و ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برای دانش آموزان پیشتاز گفت: هدف اصلی و اولویت اول شما دانش آموزان رسیدن به کمال وجودی و ذاتی است که می شود این خصلت را با اندیشه­ و هم افزایی علمی پرو بال داد و در جهت کمال انسانی که همانا رسیدن به شناخت خداست به کار بست.