نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره پنج


آیا میدانید ؟؟؟

براساس بند شماره 10 دستورالعمل ستاد پروژه مهر، برچسب دار بودن اموال موجود در مدارس با قیمت بالای 800 هزار ریال  الزامی است .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر98