نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره هشت


آیا می دانید ؟؟؟

80 درصد امتیاز ارزیابی عملکرد شورای پروژه مهرمدارس منوط به بازدید ارزیابان  از آموزشگاه است .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر98