نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره هجده


آیا می دانید ؟؟؟

تمهید لازم جهت برگزاری هماهنگ ورزش صبحگاهی  دانش آموزان در طول سال تحصیلی از وظایف شورای پروژه مهر مدرسه است . 

دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98