نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پيام نوروزي وزير آموزش وپرورش به فرهنگيان كشور

مدرسه بيش از هر جاي ديگر، نيازمند دميدن نسيم نوروزي است

«يا مدبر الليل و النهار»

به نام تدبير كننده ي روزگار

نوروز را كه جشن نكو داشت همه ي نو شدن ها و نيكوكاري هاست و امسال نيز مقرون و متبرك به ميلاد خجسته ي بانوي دو عالم و مادر نور و سرور حضرت زهرا (س) است را صميمانه به محضر معلمان شريف ، مديران گرانقدر  وكاركنان عزيز دستگاه عظيم تعليم و تربيت كشور تبريك مي گويم و عزت و سربلندي را در سال نو برايتان خواستارم .

به فرمايش نبي مكرم اسلام( ص)، " انسان درسير روزگاران در مسير نسيم هاي بالنده و پرورش دهنده اي قرار مي گيرد كه نبايد خود را از آن محروم سازد " ؛ و يكي از آن ايام ، بهاران است كه هم پرورش دهنده ي طبيعت و هم رشد دهنده ي انديشه و انسانيت است و به تعبير اميرمومنان علي (ع) " انسان، جهاني بزرگ است " ؛ بنابراين در اين نوزايي و نوشوندگي، حتما بايد تحولي ژرف تر و عميق تر از طبيعت بيابد .

بي گمان يكي از عرصه ها و پهنه هايي كه اين دگرگوني ها  مي تواند در آن نمود يابد، " مدرسه " است كه بيش از هرجاي ديگر، نيازمند دميدن اين نسيم نوروزي است و اينجانب خاضعانه براي تحقق اين تحولات، دست نياز به سوي شما كه خواهان انديشه اي نو وفرصت هايي بديع و آينده اي سرشاراز اميد و نشاط هستيد، دراز مي كنم .

ما به گفتمان ملّي براي اعتلاي آموزش و پرورش نيازمنديم تا درآن مدرسه، مبناي توسعه به شمارآيد و معلم هويت و منزلتي تازه يابد و دانش آموز مهم ترين سرمايه ي ملّي محسوب شود .

بنابراين از تمامي كنشگران و نقش آفرينان نظام تعليم و تربيت مي خواهم كه به يُمنِ اين ايام خجسته و اعياد مبارك ، آموزش و پرورش را در  نوروزي شدن  و نوشوندگي مددرسان باشند .

اميداورم خداوند مدبّر و مهربان كه دگرگون كننده ي حال و احو ال  همگان است، همه ي ما را در راه اعتلاي نظام تعليم و تربيت و تعالي نظام جمهوري اسلامي ايران مورد عنايت قراردهد.